یکی از برندگان مسابقه طراحی اپ موبایل های آیفون برگزارشده توسط شرکت اپل – بازیکنان بازی زمین لم یزرع بایستی از بین تله ها و موانع تخیلی در یک بازی ماجراجویی در جنگل راه خود را به سوی مقصد دنبال کنند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Contact Us Subscribe
Thank you for subscription!
 
×
Thank you very much for contacting us. We will get back to you shortly!
 
×
×

Get a tasty cocktail of art+photography

  • The best of surreal photography
  • Fine art and photography news
  • Trending blogs and pins!

Sign up in our newsletter